Finnsnes Dykk & Anleggservice AS

– noen av våre tjenester

Vi utfører tjenester som frakt og slep, bergingsoppdrag/heving, inspeksjoner med ROV og montering og legging av sjøledninger.

KARTLEGGING AV
HAVBUNN

FDA Mimmi har multistråleekkolodd for å kunne utføre avansert, tids- og kostnadseffektiv kartlegging/mapping av havbunn ned til 600m ved hjelp av multistråleekkoloddet Kongsberg EM2040-07. Multistråleloddet produserer høyoppløselig data av høyeste kvalitet og nøyaktighet, ihht IHO-S44 og LINZ-spesifikasjon, og gjør fartøyet godt egnet til utførelse av en rekke surveyundersøkelser og operasjoner, herunder:

 • Traséundersøkelser, kombinert med bunnkartlegging og ROV inspeksjon, prosjektering, installasjon og dokumentasjon av rør, ledninger og kabler
 • Kartlegging og klassifisering av havbunnforhold
  • Effektiviserer identifisering av bunnhardhet og valg av anker
 • Effektiv og nøyaktig kartlegging i planleggingsfase, til eksempelvis kaianlegg, havneoppmåling, mudring og fyllinger, magasinkartlegging for volumberegninger
 • Detektering av objekter i vannsøyle, eksempelvis kjetting, kabler
 • Detektering av objekter på havbunn, eksempelvis bilvrak, båtvrak, kjetting, kabler
 • Batymetrisk kartlegging /dybdekartlegging
 • Dokumentasjon av erosjon/masseforflytninger
 • Søk, redning og identifisering av objekter på havbunn, eksempelvis bilvrak, båtvrak
 • Utstyret tilfredsstiller tekniske kravspesifikasjoner for sjømåling, og vil under visse forutsetninger kunne utføres (avklares nærmere på forespørsel).
 • Nøyaktig dybdekartlegging med centimeters nøyaktighet, referansenivå ihht Kartverket Normalnull/NN2000
  • Multistrålesystemet på FDA Mimmi er optimalisert for å sikre presisjon ved å gjøre profilmålinger med SVP i vannet.

FRAKT/SLEP/ REDNING/ HEVING

Vi utfører redningsoppdrag ved å slepe fartøy eller ved å heve fartøy i tillegg til frakt- og slepeoppdrag forøvrig.

MARITIM
ENTREPRENØR

Vi leverer og monterer sjøledninger og lodd. Vi tar også andre oppdrag innen for bygg og anlegg, eks.:

 • Boring og sprengning
 • Forskaling og støping
 • Sveisearbeid
 • Inspeksjoner/kontroller.

I tillegg legger vi også sjøkabler for elektrifisering av anlegg.

DYKKER
TJENESTER

Kontakt oss vedrørende dykkertjenester.

INSPEKSJONER MED ROV OG DYKKERE

Ved behov for inspeksjoner under vann kan vi bruke ROV fra en av våre servicefartøy. Våre dykkere kan også foreta inspeksjoner under vann ved bruk av videokamera/ROV.

Vi gjennomfører fortøyningsinspeksjoner med rapport iht. kravene i Forskrift om krav til teknisk standard for flytende akvakulturanlegg [NYTEK– forskriften].

LEGGING OG SENKNING AV SJØLEDNINGER
OG SJØKABLER

FDA AS har levert, montert og senket sjøledninger i ulike dimensjoner og lengder. Ingen oppdrag er for små eller for store. Vi oppnår lokal godkjenning UTF 3.

I tillegg legger vi også sjøkabler for elektrifisering av anlegg.

SERVICETJENESTER HAVBRUK

For havbruksnæringen utfører vi følgende tjenester:

 • Utsett av fortøyninger, anlegg og flåte
 • Fortøyningsinspeksjoner etter utsett av anlegg, og periodiske inspeksjoner
 • Notinspeksjoner
 • ROV-filming generelt
 • Dykkertjenester
 • Vask av merder og nøter
 • Avlusing

Vi utfører spyling og vask av merdringer og notposer med bruk av spyleutstyr/ høytrykksspyleraggregat /Stealth notvasker.

VASK

Vi utfører spyling og vask av merdringer og notposer.

FDA AS har flere Stealth notvaskere som benyttes på ulike fartøy.

Ved sykdomsutbrudd kan vi bistå med vask og desinfisering av hele anlegget.

UTSETT AV FORTØYNINGER. MONTERING AV ANLEGG

FDA AS har langt erfaring med utsett av fortøyninger og montering av anlegg og flåte. Vi legger ut fortøyninger til oppdrettsanlegg i henhold til fortøyningsanalyser, brukerhåndbøker, komponentbeskrivelse og kravene i Forskrift om krav til teknisk standard for flytende akvakulturanlegg [NYTEK-forskriften]. Kontakt administrasjonen eller keneth@fda.no for tilbud.

nb_NO