FRAKT/SLEP/ REDNING/ HEVING

Vi utfører redningsoppdrag ved å slepe fartøy eller ved å heve fartøy i tillegg til frakt- og slepeoppdrag forøvrig.

MARITIM
ENTREPRENØR

Vi leverer og monterer sjøledninger og lodd. Vi tar også andre oppdrag innen for bygg og anlegg, eks.:

 • Boring og sprengning
 • Forskaling og støping
 • Sveisearbeid
 • Inspeksjoner/kontroller.

I tillegg legger vi også sjøkabler for elektrifisering av anlegg.

DYKKER
TJENESTER

Våre dykkere er som regel alltid klar for å utføre oppdrag. Ved bruk av KAREN kan vi raskt forflytte oss fra Finnsnes til lokalitet.

Alternativt benytter vi også bil.

INSPEKSJONER MED ROV OG DYKKERE

Ved behov for inspeksjoner under vann kan vi bruke ROV fra en av våre servicefartøy eller dykkerbåten KAREN. Våre dykkere kan også foreta inspeksjoner under vann ved bruk av videkamera.

Vi gjennomfører fortøyningsinspeksjoner med rapport iht. kravene i Forskrift om krav til teknisk standard for flytende akvakulturanlegg [NYTEK– forskriften].

LEGGING OG SENKNING AV SJØLEDNINGER
OG SJØKABLER

FDA AS har levert, montert og senket sjøledninger i ulike dimensjoner og lengder. Ingen oppdrag er for små eller for store. Vi oppnår lokal godkjenning UTF 3.

I tillegg legger vi også sjøkabler for elektrifisering av anlegg.

SERVICETJENESTER HAVBRUK

For havbruksnæringen utfører vi:

 • Utsett av fortøyninger, anlegg og flåte
 • Fortøyningsinspeksjoner etter utsett av anlegg, og periodiske inspeksjoner
 • Notinspeksjoner
 • ROV-filming generelt
 • Dykkertjenester
 • Vask av merder og nøter
 • Avlusing

Vi utfører spyling og vask av merdringer og notposer med bruk av spyleutstyr/ høytrykksspyleraggregat /Stealth notvasker.

VASK

Vi utfører spyling og vask av merdringer og notposer.

FDA AS har flere Stealth notvaskere som benyttes på ulike fartøy.

Ved sykdomsutbrudd kan vi bistå med vask og desinfisering av hele anlegget.

UTSETT AV FORTØYNINGER. MONTERING AV ANLEGG

FDA AS har langt erfaring med utsett av fortøyninger og montering av anlegg og flåte. Vi legger ut fortøyninger til oppdrettsanlegg i henhold til fortøyningsanalyser, brukerhåndbøker, komponentbeskrivelse og kravene i Forskrift om krav til teknisk standard for flytende akvakulturanlegg [NYTEK-forskriften]. Ta kontakt med keneth@fda.no for tilbud.

nb_NO