Prosjekter utført av Finnsnes Dykk & Anleggservice AS

Finnsnes Dykk & Anleggservice AS har utført en rekke prosjekter langs hele kysten av Nord-Norge, herunder oppdrag med sjøledninger, sjøkabler.

Sjøledninger Tromsø lufthavn

Start Dato: 2021/11

Ferdigstilt: 2021/11

Sted: Tromsø, Troms

Underentreprenør sjøledninger i forbindelse med utvidelsen av Tromsø Lufthavn. Legging og senkning 318 m Ø500, og 313 m Ø710 i samarbeid med Roald Madsen AS.

Utsett av oppdrettsanlegg

Start dato: 2021/08

Ferdigstilt dato: 2021/09

Sted: Sør for Bodø, Nordland

Utsett av oppdrettsanlegg.

Andøya Space

Start dato: 2021/12

Ferdigstilt: 2021/12

Sted: Dyrøy

FDA ASTRI på berging av nedfall fra verdensrommet – ballong og nyttelast som hadde havnet i havet i Dyrøysundet. Satellitten ble funnet på 23 meters dybde ved hjelp av sonar på en ROV.

Berging av «Lykken»

Start dato: 2022/2

Ferdigstilt: 2022/2

Sted: Nordvågen, Nordkapp

NIKLAS berger sjarken LYKKEN i Nordvågen i Nordkapp.

Vannledning Ørnes-Reipå Havn for Meløy kommune

Startdato: 2021/09

Ferdigstilt: 2021/09

Sted: Meløy, Nordland

Finnsnes Dykk & Anleggservice AS hadde hovedentreprisen: 7 km sjøledninger .Vannledning Ørnes – Reipå Havn.  Ø225 PE 100 SDR 11.

Sjøvannsledninger for Harstad kommune, Harstad sør entreprise E4

Start dato: 2019/12

Ferdigstilt dato: 2021/12

Sted: Harstad, Troms

Finnsnes Dykk & Anleggservice AS var hovedentreprenør for prosjektet Harstad sør entreprise E4 Sjøledninger (ca. 7 km). Entreprisen omfatter pumpeledninger i sjø fra pumpestasjoner i Ruggevik, Holtet og Medkila og frem til Stangnes Syd RA samt utslippsanlegg fra renseanlegget. Totale lengder pumpeledninger; Ruggevika PS – Holtet PS DN 200 PE100 SDR 13,6 lengde= ca. 1750 m, Holtet PS – Stangnes Syd RA, DN 250 PE100 SDR 13,6, lengde = ca. 2500 m, og Medkila PS – Stangnes Syd RA, DN 250 PE 100 SDR 13,6 , lengde = ca. 2200 m. Utslippsledning Stangnes Syd RA: 2 x DN280 PE100 SDR 17, total lengde ca. 1100 m (2×550 m). Entreprisen omfatter også og overløpsledninger til sjø fra pumpestasjoner og RA. Overløpsledning fra Stangnes syd RA; DN280 PE100 SDR 17, lengde ca. 200 m, og overvannsledning/overløp internpumpestasjon Stangnes Syd RA, DN250 PE100 SDR 17, total lengde ca. 150. Medkila og Ruggevika PS; DN355 PE 100 SDR 17 120 m og 110 m.

NLEAS Industriområde Børøya, Sortland

Start Dato: 2019/10

Ferdigstilt: 2019/10

Sted: Sortland, Nordland

Underentreprenør Sjøvannsledning prosjekt 11020 NLEAS Industriområde Børøya. Entreprise 04. Ca. 2000 m Ø280/315 PE 100 SDR 11

Sjøvannsledninger Salmar, Klubben

Startdato: 2020/6

Ferdigstilt: 2020/9

Sted: Gisundet, Senja, Troms

Underentreprenør sjøvannsledninger Salmar, Klubben. Legging av 6,5 km Ø355 mm utslippssledning, og legging av 4,5 km Ø710 inntaksledning. I tillegg ble det lagt 6,5 km Ø160 utslippsledning.

Troms stamfiskstasjon, Salmar

Første prosjekt: 2016

Andre prosjekt: 2018

Sted: Stonglandseidet, Senja

Legging av 500 m Ø710 PE 100 SDR17 sjøvannsinntak, og 2 x 250 m Ø400 PE100 utslippsledninger i 2016. Troms Stamfiskstasjon, SalMar: Levering og montering av 75 meter Ø400 SDR 17 utslippsledning i 2018.

Sjøledninger for Senja kommune, vannforsyning Klubben

Startdato: 2020/12

Ferdigstilt: 2021/12

Sted: Gisundet, Senja, Troms

Hovedentreprenør entreprise E3 Sjøledninger vannforsyning Klubben. Entreprisen omfattet ca. 7 km sjøledninger Ø355 PE 100 SDR 9 til vannforsyning på tre strekninger over Gisundet, 160 m Ø255 PE 100 SDR 26 utslippsledning og 240 m Ø 355 PE 100 SDR 26 spyleledninger.

Sjøkabler for Salmar, Ytre Bringenes

Start Dato: 2021/11

Ferdigstilt: 2021/11

Sted: Medfjorden, Senja, Troms

2 x 11-1200 meter – i samarbeid med J M Hansen.

Sjøkabler for Salmar, Larstangen

Start dato: 2019/01

Ferdigstilt dato: 2019/01

Sted: Larstangen, Vannøya, Troms

1355 meter sjøkabel med fiber – i samarbeid med J M Hansen.

nb_NO