Finnsnes dykk & anleggservice AS

(+47) 909 32 187
adm @fda.no

Finnsnes Dykk & Anleggservice AS er en maritim entreprenør som leverer tjenester til havbruksnæringen, entreprenører og det offentlige. I tillegg til våre dykkere har vi over 40 dyktige og serviceinnstilte båtførere og matroser fordelt på 6 fartøy.

Finnsnes Dykk & Anleggservice AS

GOD på overflaten

best under vann

FARTØY

FDA ASTRI, FDA Finn (CoastCat25W) og FDA HANS (CoastCat18W) er levert fra Salthammer Båtbyggeri. FDA FINN og FDA ASTRI er rigget for å kunne ta større og tyngre oppdrag i dypere og åpnere farvann. Med WASSP F3X-L kan FDA FINN OG FDA ASTRI foreta bunnkartlegging ned til rundt 1000 meters dybde.

NIKLAS og FDA MIMMI er levert fra Fitjar Mekaniske Verksted AS. Designet til NIKLAS er HFMV M26 Isdahl klassen. Designet til FDA MIMMI er FMV W34M Senjaklassen. FDA MIMMI har har en batteri-hybrid motorkonfigurasjon. NIKLAS utstyres med batteri i 2024. Begge fartøyene har topp moderne fasiliteter og er utstyrt med dekksmaskineri dimensjonert for å mestre tunge og utfordrende arbeidsoppgaver. FDA YNGVE leveres i 2024. Les mer om våre fartøy.

DYKKTEAM

Våre dykkere har nødvendige sertifikater, kunnskap og erfaring om/fra både bygg & anlegg, havbruksnæringen og fiskerinæringen, og kan jobbe ned til 50 meter. Daglig leder Keneth Larsen har jobbet med yrkesdykking siden 1989. Vi kan gjøre filmopptak under vann med dykkere for å dokumentere inspeksjoner eller vise hvilke tiltak, reparasjoner eller utbedringer som bør gjøres. Som et alternativ til dykking kan vi tilby inspeksjon med ROV.

OM

osS

Les mer

40

Sjømenn

4

Dykkere

6

Servicebåter

3

Fartøy i chart

Tjenester

For havbruksnæringen utfører vi opptak og utsett av fortøyninger, montering av anlegg og flåte, slep, inspeksjoner,og vask av merder og not.

Finnsnes Dykk & Anleggservice AS tar også oppdrag innenfor bygg og anlegg med eks. montering, legging og senkning av sjøledninger, boring og sprengning, forskaling og støping, sveisearbeid, frakt av materiell og utstyr og inspeksjoner under vann. Les mer om hvilke tjenester vil tilbyr.

FRAKT/SLEP/ REDNING/HEVING
MARITIM ENTREPRENØR
DYKKERTJENESTER
INSPEKSJONER MED ROV OG DYKKERE
LEGGING OG SENKNING AV SJØLEDNINGER OG SJØKABLER
SERVICETJENESTER HAVBRUK
VASK
UTSETT AV FORTØYNINGER. MONTERING AV ANLEGG

prosJEKTER

Vi har stadig ny prosjekter i arbeid – både over og under vann. Følg oss på facebook for å følge med på hva vi driver med. Les mer om våre tidligere leveranser.

SAmaRBEIDS-PARTNERE

Vi har mange faste kunder, og flere båter på langtidskontrakter. Opplæringskontoret for Maritime fag – Nord og Opplæringskontoret for Fiskerifag i Troms er våre samarbeidspartnere for tilrettelegging av opplæring for våre lærlinger.

RING OSs GJERNE

Tom-Rune Eliseussen er daglig leder i Finnsnes Dykk & Anleggservice AS fra 01.01.2024.

Tom-Rune Eliseussen

Telefon: 909 32 187 / tre @ fda.no

Annett Behm arbeider med personal, inkl. vedlikehold og utvikling av kompetanse

Annett Behm

Telefon 950 05 473 / annett @ fda.no

Beathe Hoel arbeider med fakturering og regnskap. Hun har også andre administrative oppgaver

Beathe Hoel

Telefon: 400 10 839 / beathe @ fda.no

Martin Lyngstad jobber med forretningsutvikling, HMS og kvalitet. I tillegg regner han på tilbud.

Martin Lyngstad

Telefon 411 40 480 / martin @ fda.no

Espen Eliseussen er servicesjef med ansvar for fartøyene NIKLAS OG MIMMI.

Espen Eliseussen

Telefon 917 31 153 / espen @ fda.no

Kenneth Aarberg er servicesjef med ansvar for fartøyene FDA ASTRI, FDA FINN og EMILIE.

Kenneth Aarberg

Telefon 906 56 599 / koa @ fda.no

Keneth Larsen er styreleder i FDA AS. Keneth er også dykker og dykkerleder.

Keneth Larsen

Telefon 907 64 322 / keneth @ fda.no

nb_NO