Jobb i FDA AS

Matroser, skipsførere og dykkere

Vi har stadig behov for nye ansatte, og hvis du synes det virker interessant å jobbe hos oss – send en epost til adm @ fda.no.

Lærlingeplass

Finnsnes Dykk & Anleggservice AS er godkjent som lærlingebedrift i matrosfaget. Ønsker du lærlingeplass oss hos – send en epost til adm @ fda.no.

Vi skal være ledende på kvalitet, og tilby moderne og framtidsretta produkter og tjenester. Det krever høy kompetanse i alle ledd.

Keneth Larsen, styreleder

Alle vi som jobber i Finnsnes Dykk & Anleggservice AS skal ha fokus på kundens behov. Kunden skal kunne stole på oss, og oppleve at vi er unik på kvalitet og pålitelighet, både før, under og etter leveransen.

Det å være ledende på kvalitet, krever kompetanse i alle ledd. Alle ansatte skal tilstrebe å utvikle egne ferdigheter, og bedriften skal legge til rette for at det utvikles en lærekultur og stimulere til kompetanseutvikling.

Hva forventer vi av deg?

Du bør ha grunnleggende sikkerhetskurs og godkjent legeattest for sjøfolk før du søker om jobb hos oss som matros eller matroslærling. Som skipper må du i tillegg ha D6/D5. Hvis du blir ansatt forventer vi at du representerer firmaet utad på en flott måte og holder våre verdier høyt. Disse er i stikkordsform:

  • Pålitelig
  • Moderne og framtidsretta
  • Kvalitetsbevisst

Vi stiller strenge kvalitetskrav, og det er ingen rom for å avvike disse. Vi har også en kultur for fornyelse, og forventer at alle bidrar med forslag til endringer og forbedringer. Du må også være innstilt på å gjennomføre nødvendige kurs for kompetanseheving.

Hva kan du forvente av oss?

Vi er en ledende, solid og offensiv bedrift innenfor vårt område. Vi har lang erfaring og høy kompetanse, og har godt utrustede båter og godt utstyr. Vi kan tilby våre ansatte:

  • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver
  • Godt arbeidsmiljø
  • Ryddige og stabile ansettelsesforhold
  • Konkurransedyktige lønnsbetingelser
  • Kompetanseutvikling
  • Turnusarbeid på båtene
  • Dekning av reise til og fra arbeidssted

RING OSs GJERNE

Tom-Rune Eliseussen er daglig leder i Finnsnes Dykk & Anleggservice AS fra 01.01.2024.

Tom-Rune Eliseussen

Telefon: 909 32 187 / tre @ fda.no

Annett Behm arbeider med personal, inkl. vedlikehold og utvikling av kompetanse

Annett Behm

Telefon 950 05 473 / annett @ fda.no

Beathe Hoel arbeider med fakturering og regnskap. Hun har også andre administrative oppgaver

Beathe Hoel

Telefon: 400 10 839 / beathe @ fda.no

Martin Lyngstad jobber med forretningsutvikling, HMS og kvalitet. I tillegg regner han på tilbud.

Martin Lyngstad

Telefon 411 40 480 / martin @ fda.no

Espen Eliseussen er servicesjef med ansvar for fartøyene NIKLAS OG MIMMI.

Espen Eliseussen

Telefon 917 31 153 / espen @ fda.no

Kenneth Aarberg er servicesjef med ansvar for fartøyene FDA ASTRI, FDA FINN og EMILIE.

Kenneth Aarberg

Telefon 906 56 599 / koa @ fda.no

Keneth Larsen er styreleder i FDA AS. Keneth er også dykker og dykkerleder.

Keneth Larsen

Telefon 907 64 322 / keneth @ fda.no

nb_NO