Lærling

Vi er tilknyttet Opplæringskontoret for Maritime fag – Nord (OMF – Nord) og Opplæringskontoret for Fiskerifag i Troms (OK-Fisk Troms). OMF – Nord og OK-Fisk Troms er godkjent som opplæringsbedrift på vegne av FDA AS. Vi har som regel ledig lærlingeplass i løpet av et år. Ta gjerne kontakt med oss,  OMF-Nord eller OK-Fisk Troms om du ønsker lærlingeplass.

Opplæringskontorene tilrettelegger opplæring i rederiene i følge opplæringsplaner som er bestemt for faget. Dette innebærer at kontoret skal koordinere og effektivisere medlemsbedriftenes opplæringsvirksomhet, samt bidra til faglig kvalitet over opplæringen og kartlegge behov og muligheter for opplæringen. OMF – Nord og OK-Fisk Troms har det faglige ansvaret for lærlingen i opplæringstiden.

Les mer om hvordan bli lærling.

RING OSs GJERNE

Daglig leder Keneth Larsen er stifter og eier av FDA AS. Keneth er også dykker og dykkerleder.

Keneth Larsen

Telefon: 907 64 322 / keneth @ fda.no

Annett Behm arbeider med personal, inkl. vedlikehold og utvikling av kompetanse

Annett Behm

Telefon 950 05 473 / annett @ fda.no

Beathe Hoel arbeider med fakturering og regnskap. Hun har også andre administrative oppgaver

Beathe Hoel

Telefon: 400 10 839 / beathe @ fda.no

Martin Lyngstad jobber med forretningsutvikling, HMS og kvalitet. I tillegg regner han på tilbud.

Martin Lyngstad

Telefon 411 40 480 / martin @ fda.no

Espen Eliseussen er servicesjef med ansvar for fartøyene NIKLAS OG MIMMI.

Espen Eliseussen

Telefon 917 31 153 / espen @ fda.no

Kenneth Aarberg er servicesjef med ansvar for fartøyene FDA ASTRI, FDA FINN og EMILIE.

Kenneth Aarberg

Telefon 906 56 599 / koa @ fda.no

Jens-Magnus Jensen er dykker og dykkerleder, med ansvar for dykkerbåten KAREN.

Jens-Magnus Jensen

Telefon 958 60 874 / jens @ fda.no

/

nb_NO