Lærling

Vi er tilknyttet oppplæringskontoret Maritim Opplæring Nord, og Opplæringskontoret for Fiskerifag i Troms (OK-Fisk Troms). Maropp og OK-Fisk Troms er godkjent som opplæringsbedrift på vegne av FDA AS. Vi har som regel ledig lærlingeplass i løpet av et år. Ta gjerne kontakt med oss,  Maritim Opplæring Nord eller OK-Fisk Troms om du ønsker lærlingeplass.

Opplæringskontorene tilrettelegger opplæring i rederiene i følge opplæringsplaner som er bestemt for faget. Dette innebærer at kontoret skal koordinere og effektivisere medlemsbedriftenes opplæringsvirksomhet, samt bidra til faglig kvalitet over opplæringen og kartlegge behov og muligheter for opplæringen. OMF – Nord og OK-Fisk Troms har det faglige ansvaret for lærlingen i opplæringstiden.

Les mer om hvordan bli lærling.

RING OSs GJERNE

Tom-Rune Eliseussen er daglig leder i Finnsnes Dykk & Anleggservice AS fra 01.01.2024.

Tom-Rune Eliseussen

Telefon: 909 32 187 / tre @ fda.no

Annett Behm arbeider med personal, inkl. vedlikehold og utvikling av kompetanse

Annett Behm

Telefon 950 05 473 / annett @ fda.no

Beathe Hoel arbeider med fakturering og regnskap. Hun har også andre administrative oppgaver

Beathe Hoel

Telefon: 400 10 839 / beathe @ fda.no

Martin Lyngstad jobber med forretningsutvikling, HMS og kvalitet. I tillegg regner han på tilbud.

Martin Lyngstad

Telefon 411 40 480 / martin @ fda.no

Espen Eliseussen er servicesjef med ansvar for fartøyene NIKLAS OG MIMMI.

Espen Eliseussen

Telefon 917 31 153 / espen @ fda.no

Kenneth Aarberg er servicesjef med ansvar for fartøyene FDA ASTRI, FDA FINN og EMILIE.

Kenneth Aarberg

Telefon 906 56 599 / koa @ fda.no

Keneth Larsen er styreleder i FDA AS. Keneth er også dykker og dykkerleder.

Keneth Larsen

Telefon 907 64 322 / keneth @ fda.no

nb_NO