FDA AS sine bærekraftsmål

FDA AS skal:
Bidra til at våre kunder innenfor oppdrettsnæringen produserer sunn og næringsrik sjømat (2, 3, 17).
Ha kontinuerlig fokus på kompetanseutvikling slik at vi møter krav fra kunder og krav fra
forvaltning (4)
Tilby attraktive arbeidsplasser, gode arbeidsforhold, lønnsomhet og medvirke til økonomisk vekst og
sysselsetting (ringvirkninger) hos våre kunder og i andre næringer lokalt, regionalt og nasjonalt (8)
Bidra til å utvikle ny teknologi og smartere produksjon i havbruk i samarbeid med leverandører
og kunder (12)
Forflytte oss med optimal energibruk, og benytte landstrøm når vi ligger til kai der det ligger til rette
for dette (12, 13)
Utføre nødvendig håndtering av fisk mest mulig etisk og skånsomt for å ivareta dyrevelferd (12)
Kontinuerlig utvikle våre prosedyrer for å møte krav fra våre kunder og forvaltning (14, 17)
Hjelpe våre kunder med å «gjøre mer med mindre», ved å øke effektiviteten og
maksimere produksjonen mens påvirkningen på havet og omgivelser reduseres (12, 14, 17)
Behandle alt avfall iht. avfallsplaner ombord, og gjenbruke materiell når det er forsvarlig
ut ifra en sikkerhetsvurdering (12)

RING OSs GJERNE

Daglig leder Keneth Larsen er stifter og eier av FDA AS. Keneth er også dykker og dykkerleder.

Keneth Larsen

Telefon: 907 64 322 / keneth @ fda.no

Annett Behm arbeider med personal, inkl. vedlikehold og utvikling av kompetanse

Annett Behm

Telefon 950 05 473 / annett @ fda.no

Beathe Hoel arbeider med fakturering og regnskap. Hun har også andre administrative oppgaver

Beathe Hoel

Telefon: 400 10 839 / beathe @ fda.no

Martin Lyngstad jobber med forretningsutvikling, HMS og kvalitet. I tillegg regner han på tilbud.

Martin Lyngstad

Telefon 411 40 480 / martin @ fda.no

Espen Eliseussen er servicesjef med ansvar for fartøyene NIKLAS OG MIMMI.

Espen Eliseussen

Telefon 917 31 153 / espen @ fda.no

Kenneth Aarberg er servicesjef med ansvar for fartøyene FDA ASTRI, FDA FINN og EMILIE.

Kenneth Aarberg

Telefon 906 56 599 / koa @ fda.no

/

nb_NO