Tilbyr mobil bløggelinje for lakseslakting

Finnsnes Dykk & Anleggservice AS har investert i to mobile bløggeanlegg. Det ene anlegget er stasjonert på Island, det andre anlegget stasjoneres på Finnsnes. Fra sesongen for avlusning starter våren 2023, kan FDA AS nå tilby en bløggelinje i en 20-fots-container for plassering på dekk ombord på et av våre fartøy. Fabrikken oppfyller myndighetenes krav til hygiene. Minibløggeanlegget er isolert for å unngå kondens på vegg og tak, med vegger i hygieniske plater, og dørk utstyrt med slukrist. Hygienesluse er inndelt i ren og skitten sone for hygienisk vask og skift av klær. Anlegget er utstyrt for manuell grovvask, såpepålegging og desinfeksjon. Fabrikken er levert av Cflow AS.

Bløggeanlegget benyttes primært ombord i MS Niklas. Kontakt daglig leder Keneth Larsen eller Kenneth Aarberg for nærmere informasjon og tilbud.

Presentasjon av fabrikken

RING OSs GJERNE

Tom-Rune Eliseussen er daglig leder i Finnsnes Dykk & Anleggservice AS fra 01.01.2024.

Tom-Rune Eliseussen

Telefon: 909 32 187 / tre @ fda.no

Annett Behm arbeider med personal, inkl. vedlikehold og utvikling av kompetanse

Annett Behm

Telefon 950 05 473 / annett @ fda.no

Beathe Hoel arbeider med fakturering og regnskap. Hun har også andre administrative oppgaver

Beathe Hoel

Telefon: 400 10 839 / beathe @ fda.no

Martin Lyngstad jobber med forretningsutvikling, HMS og kvalitet. I tillegg regner han på tilbud.

Martin Lyngstad

Telefon 411 40 480 / martin @ fda.no

Espen Eliseussen er servicesjef med ansvar for fartøyene NIKLAS OG MIMMI.

Espen Eliseussen

Telefon 917 31 153 / espen @ fda.no

Kenneth Aarberg er servicesjef med ansvar for fartøyene FDA ASTRI, FDA FINN og EMILIE.

Kenneth Aarberg

Telefon 906 56 599 / koa @ fda.no

Keneth Larsen er styreleder i FDA AS. Keneth er også dykker og dykkerleder.

Keneth Larsen

Telefon 907 64 322 / keneth @ fda.no

nb_NO