FDA AS kan tilby mobil bløggelinje

Finnsnes Dykk & Anleggservice AS har investert i to mobile bløggeanlegg. Det ene anlegget er stasjonert på Island, det andre anlegget stasjoneres på Finnsnes. Fra sesongen for avlusning starter våren 2023, kan FDA AS nå tilby en bløggelinje i en 20-fots-container for plassering på dekk ombord på et av våre fartøy. Fabrikken oppfyller myndighetenes krav til hygiene. Minibløggeanlegget er isolert for å unngå kondens på vegg og tak, med vegger i hygieniske plater, og dørk utstyrt med slukrist. Hygienesluse er inndelt i ren og skitten sone for hygienisk vask og skift av klær. Anlegget er utstyrt for manuell grovvask, såpepålegging og desinfeksjon. Fabrikken er levert av Cflow AS.

Bløggeanlegget benyttes primært ombord i MS Niklas. Kontakt daglig leder Keneth Larsen eller Kenneth Aarberg for nærmere informasjon og tilbud.

Presentasjon av fabrikken

RING OSs GJERNE

Daglig leder Keneth Larsen er stifter og eier av FDA AS. Keneth er også dykker og dykkerleder.

Keneth Larsen

Telefon: 907 64 322 / keneth @ fda.no

Annett Behm arbeider med personal, inkl. vedlikehold og utvikling av kompetanse

Annett Behm

Telefon 950 05 473 / annett @ fda.no

Beathe Hoel arbeider med fakturering og regnskap. Hun har også andre administrative oppgaver

Beathe Hoel

Telefon: 400 10 839 / beathe @ fda.no

Martin Lyngstad jobber med forretningsutvikling, HMS og kvalitet. I tillegg regner han på tilbud.

Martin Lyngstad

Telefon 411 40 480 / martin @ fda.no

Espen Eliseussen er servicesjef med ansvar for fartøyene NIKLAS OG MIMMI.

Espen Eliseussen

Telefon 917 31 153 / espen @ fda.no

Kenneth Aarberg er servicesjef med ansvar for fartøyene FDA ASTRI, FDA FINN og EMILIE.

Kenneth Aarberg

Telefon 906 56 599 / koa @ fda.no

/

nb_NO