Vi investerer i flere fartøy

I tillegg til FDA Hans som leveres i 2022, har vi i 2022 også kontrahert 2 nye stålbåter for levering i 2023. En ny hybrid servicebåt/arbeidsbåt av Senjaklassen med dimensjonene 34.00 x 12.60 x 4.60 m fra Fitjar Mekaniske Verksted (FMV), og en hybrid Nabcat servicebåt på 15 x 12 m fra Moen Marin. FDA AS har fokus på miljøvennlige løsninger, og begge fartøyene får derfor installert batteripakker. Fartøyet levert a FMV skal være i drift høsten 2023. Moen Marin leverer sitt fartøy sommer 2023.

RING OSs GJERNE

Tom-Rune Eliseussen er daglig leder i Finnsnes Dykk & Anleggservice AS fra 01.01.2024.

Tom-Rune Eliseussen

Telefon: 909 32 187 / tre @ fda.no

Annett Behm arbeider med personal, inkl. vedlikehold og utvikling av kompetanse

Annett Behm

Telefon 950 05 473 / annett @ fda.no

Beathe Hoel arbeider med fakturering og regnskap. Hun har også andre administrative oppgaver

Beathe Hoel

Telefon: 400 10 839 / beathe @ fda.no

Martin Lyngstad jobber med forretningsutvikling, HMS og kvalitet. I tillegg regner han på tilbud.

Martin Lyngstad

Telefon 411 40 480 / martin @ fda.no

Espen Eliseussen er servicesjef med ansvar for fartøyene NIKLAS OG MIMMI.

Espen Eliseussen

Telefon 917 31 153 / espen @ fda.no

Kenneth Aarberg er servicesjef med ansvar for fartøyene FDA ASTRI, FDA FINN og EMILIE.

Kenneth Aarberg

Telefon 906 56 599 / koa @ fda.no

Keneth Larsen er styreleder i FDA AS. Keneth er også dykker og dykkerleder.

Keneth Larsen

Telefon 907 64 322 / keneth @ fda.no

nb_NO