FDA AS investerer i flere fartøy

I tillegg til FDA Hans som leveres i 2022, har vi i 2022 også kontrahert 2 nye stålbåter for levering i 2023; en ny hybrid servicebåt/arbeidsbåt av Senjaklassen med dimensjonene 34.00 x 12.60 x 4.60 m fra Fitjar Mekaniske Verksted (FMV), og en hybrid Nabcat servicebåt på 15 x 12 m fra Moen Marin. FDA AS har fokus på miljøvennlige løsninger, og begge fartøyene får derfor installert batteripakker. Fartøyet levert a FMV skal være i drift høsten 2023. Moen Marin leverer sitt fartøy sommer 2023.

RING OSs GJERNE

Daglig leder Keneth Larsen er stifter og eier av FDA AS. Keneth er også dykker og dykkerleder.

Keneth Larsen

Telefon: 907 64 322 / keneth @ fda.no

Annett Behm arbeider med personal, inkl. vedlikehold og utvikling av kompetanse

Annett Behm

Telefon 950 05 473 / annett @ fda.no

Beathe Hoel arbeider med fakturering og regnskap. Hun har også andre administrative oppgaver

Beathe Hoel

Telefon: 400 10 839 / beathe @ fda.no

Martin Lyngstad jobber med forretningsutvikling, HMS og kvalitet. I tillegg regner han på tilbud.

Martin Lyngstad

Telefon 411 40 480 / martin @ fda.no

Espen Eliseussen er servicesjef med ansvar for fartøyene NIKLAS OG MIMMI.

Espen Eliseussen

Telefon 917 31 153 / espen @ fda.no

Kenneth Aarberg er servicesjef med ansvar for fartøyene FDA ASTRI, FDA FINN og EMILIE.

Kenneth Aarberg

Telefon 906 56 599 / koa @ fda.no

/

nb_NO