Aktsomhetsvurderinger etter Åpenhetsloven

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger etter Åpenhetsloven

For å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold har selskapet tidligere etablert prosedyre for varsling, klager og konflikthåndtering. I tillegg har vi etablert en prosedyre for løpende leverandørevaluering slik at fra 2023 må nye leverandører besvare vår spørreundersøkelse før de blir vurdert som leverandør. Det er også vedtatt en Code of Conduct som beskriver selskapets etiske retningslinjer, samt en prosedyre som beskriver arbeidsmetodikk for aktsomhetsvurdering.

FDA AS har i 2023 gjennomført aktsomhetsvurderinger ved å;

  • rette en spørreundersøkelse til våre leverandører. Et representativt antall på 30 bedrifter har besvart undersøkelsen.
  • I etterkant har administrasjon og daglig leder utført risikovurderinger basert på svar fra undersøkelsen.
  • I tillegg har vi gjort vurderinger basert på vår kjennskap til alle våre leverandører.

Vi har også evaluert vår egen virksomhet, med fokus på eventuelle eksisterende og potensielle negative konsekvenser av selskapets virksomhet. Ut ifra vesentlighetsvurderinger har vi ikke sett behov for ekstraordinære tiltak annet enn at vi skal presisere for både nye og eksisterende leverandører at de må svare på vår leverandørundersøkelse/henvendelser vedrørende aktsomhetsvurderinger for å bli vurdert som leverandør.

Videre skal vi fortsette arbeidet med kontinuerlig forbedring i vår virksomhet, og ved å følge og videreutvikle våre retningslinjer og prosedyrer i kvalitetssystemet, fortsatt ha fokus på åpenhetslovens formål.

Vinsamlegast hringdu í okkur

Tom-Rune Elisussen er framkvæmdastjóri Finnsnes Dykk & Anleggservice AS frá 01.01.2024.

Tom-Rune Eliseussen

Telefon: 909 32 187 / tre @ fda.no

Annett Behm vinnur með starfsfólki. Þetta felur einnig í sér viðhald og þróun hæfni

Annett Behm

Telefon 950 05 473 / annett @ fda.no

Beathe Hoel vinnur við reikningagerð og bókhald. Hún hefur einnig önnur stjórnunarstörf

Beathe Hoel

Telefon: 400 10 839 / beathe @ fda.no

Martin Lyngstad starfar við viðskiptaþróun, HSE og gæði. Auk þess reiknar hann út tilboðsbeiðnir.

Martin Lyngstad

Telefon 411 40 480 / martin @ fda.no

Espen Eliseussen er þjónustustjóri með ábyrgð á skipunum NIKLAS og MIMMI.

Espen Eliseussen

Telefon 917 31 153 / espen @ fda.no

Kenneth Aarberg er þjónustustjóri með ábyrgð á skipunum FDA ASTRI, FDA FINN og EMILIE.

Kenneth Aarberg

Telefon 906 56 599 / koa @ fda.no

Keneth Larsen er stjórnarformaður FDA AS. Keneth er einnig kafari og kafaraleiðtogi.

Keneth Larsen

Telefon 907 64 322 / keneth @ fda.no

is_IS