Meny

Kvalitetssikring/HMS

Bedriften har et Sikkerhetsstyringssystem/HMS håndbok som alle ansatte har vært med på å utarbeide. Systemet er i stadig utvikling. Det finnes egne prosedyrer og skjemaer som dokumenterer at tiltak er utført iht. krav og standarder. Kvalitetssikringssystemet inneholder sjekklister for eget arbeid.