Meny

Kvalitetssikring/HMS

Bedriften har et Sikkerhetsstyringssystem/HMS håndbok som alle ansatte har vært med på å utarbeide. Systemet er i stadig utvikling. Det finnes egne prosedyrer og skjemaer som dokumenterer at tiltak er utført iht. krav og standarder. Kvalitetssikringssystemet inneholder sjekklister for eget arbeid. Vi benytter WhatIF til usikkerhetsanalyser (SikkerJobbAnalyse) og CoverYa for prosedyrer og sjekklister.